ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Добро пожаловать в Центр национальных культур города Витебска!

Мы объединяем людей разных национальностей проживающих в нашем городе. Двери центра открыты для встреч, общения, обсуждения, создания и воплощения культурно-национальных проектов. Дружба с общественными национальными объединениями, землячествами и этническими группами позволяет нам расширить границы и показать в рамках проводимых мероприятий не только многогранность культур народов мира, но и гостеприимство родного города. Русские, евреи, украинцы, цыгане, представители землячеств Ганы, Индии, Шри-Ланки, Китая… С каждым годом география представителей дружественных стран становится шире. Мы рады, что у нас есть такая возможность.

По организационным вопросам, с предложениями и пожеланиями Вы можете обращаться по адресу:

Республика Беларусь Витебск, Парк Фрунзе, 1, каб. 302,

индекс 210026

Телефон: + 375 (212) 67 34 86.

E-mail: CNCVITEBSK@GMAIL.COM

Welcome to the Center of National Cultures in Vitebsk!

We bring together people of different nationalities living in our city. The doors of our center are open for meetings, communications, discussions, creation and implementations of cultural and national projects. Friendship with public national associations, fraternities and ethnic groups allows us to expand our borders and show not only the multifaceted cultures of the people from around the world, but also the hospitality of our native city. Russians, Jews, Ukrainians, Gypsies, representatives of the communities of Ghana, India, Sri Lanka, China. Every year the geography of friendly countries becomes wider. We are glad that we have such opportunity.

On organizational issues, suggestions and wishes you can contact us:

Republic of Belarus, Vitebsk, Park Frunze, 1, office 302, ind. 210026

Phone: +375(212) 67-34-86. We speak english.

E-mail: CNCVITEBSK@GMAIL.COM

Вітаем у Цэнтры нацыянальных культур горада Віцебска!

Мы аб’ядноўваем рознанацыянальных людзей, якія пражываюць у нашым горадзе. Дзверы Цэнтра адкрытыя для сустрэч, зносінаў, абмяркоўванняў, стварэння і ўвасаблення культурна-нацыянальных праектаў. Сяброўства з грамадскімі нацыянальнымі аб’яднаннямі, земляцтвамі і этнічнымі групамі дазваляе нам пашырыць межы і паказаць у рамках мерапрыемстваў не только шматграннасць культур народаў свету, але і гасціннасць роднага горада. Рускія, яўрэі, украінцы, цыгане, прадстаўнікі земляцтваў Ганы, Індыі, Шры-Ланкі, Кітая… з кожным годам геаграфія прадстаўнікоў прыязных краін становіцца ўсё шырэй. Мы рады, што маем такую магчымасць.

Па арганізацыйных пытаннях, з прапановамі і пажаданнямі Вы можаце звяртацца на адрас:

Рэспубліка Беларусь, Віцебск, парк Фрунзэ, 1, каб. 302,

індэкс 210026

Тэлефон: + 375 (212) 67 34 86.

E-mail: CNCVITEBSK@GMAIL.COM

Дарья Васильевна КАЗАК
Дарья Васильевна КАЗАК
Заведующий филиалом «ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»